Karsang Chophel Sherpa
Karsang Chophel Sherpa

Karsang’s school sponsoring begon in april 2012. Hij was toen 9 jaar oud en zat in klas 2. Zijn moeder brouwt rijstwijn en verkoopt het in een klein winkeltje. Z’n vader werkt als dagloner in z’n dorp. De familie is te arm om hun kinderen naar school te laten gaan. Er zijn 2 broers: Tsering (6 jaar oud) en Doma (2 jaar oud).