Sujan Danuwar
Sujan Danuwar

Sujan Danuwar -

Geboren : mei 2004

Sujan werd op 10 december 2006 naar Shangrila Home gebracht, samen met zijn babybroertje Shagar.Zijn ouders waren beiden nog piep jong en leefden op de straten van Kathmandu. Ze verbleven geregeld in CPCS, de shelter in Dilibazaar.Toen de moeder zwanger was van Shagar, verdween de vader. Na Shagar's geboorte bleef de moeder nog 4 maanden met haar twee zoontjes in CPCS. Daarna verdween ook zij.

Omdat CPCS noch de nodige faciliteiten, noch de mogelijkheden heeft om zulke kleine kinderen op te vangen en de nodige zorg te bieden, namen ze contact op met ons met de vraag beide kinderen in Shangrila Home op te nemen.

Sindsdien wonen Shagar en Sujan bij ons. Het zijn twee kleine, gelukkige jongetjes die ieders hart veroverd hebben.