Bedrag (niet fiscaal aftrekbaar!) :

Shangrila Home vzw is geen eenmalige actie, maar een langdurig project. Wij zoeken nog mensen die maandelijks een bijdrage willen storten om de algemene werking van de projecten te garanderen.

In België en Nederland hebben we bankrekeningen waarvan het geld integraal naar de rekening van de INGO in Nepal wordt doorgestuurd.

In beide landen is uw gift fiscaal aftrekbaar. Meer info over fiscaal attesten vindt u hier

Soorten sponsoring

Kindsponsoring :

De kosten voor levensonderhoud van één kind bedragen per maand 75€ 
De schoolkosten per maand per kind bedragen 15€
Totale sponsoring van één kind per maand is 90€

Minder geven mag natuurlijk ook, het kind krijgt dan verscheidene meters/peters toegewezen tot het nodige bedrag voor één kind bereikt is.

Externe schoolsponsoring

De schoolkosten per maand per kind bedragen 15€

Klik hier voor een overzicht van de kinderen die nog een sponsor zoeken

Het studiefonds

Voor onze verder studerende kinderen na het middelbaar is een apart fonds opgezet van 15€ per maand

Algemene bijdrage

Het bedrag kiest u natuurlijk zelf maar een vast maandelijks bedrag naar keuze geeft ons een duidelijker overzicht.

Eénmalige bijdrage

Elke gift is van harte welkom en geeft zekerheid voor de moeilijkere periodes.

Overtuigd? 

Klik hier voor de rekeningnummers en hoe u verder te werk gaat