Bedrag (niet fiscaal aftrekbaar!) :

Werking van Shangrila Home vzw in Belgie

- Sinds februari 2004 is Shangrila Home werkgroep een erkende vzw. Voor stortingen op onze projectrekeningen - vanaf 40€ per jaar - sturen wij u graag een fiscaal attest.

- Shangrila Home wordt gesteund door individuele sponsors die hun donatie maandelijks overmaken aan de werkgroep. De meesten onder hen zijn 'kindsponsors', zij steunen één (of meerdere) individuele kinderen in het Home. Het contact tussen de sponsor en hun sponsorkind verloopt via brieven, tekeningen, emails of een persoonlijk bezoekje van de sponsor aan Nepal!

- Anderen steunen door het storten van een vaste bijdrage zonder daarom een kind te hebben toegewezen gekregen.

- Het naaiatelier en de computerklas worden gesteund door het Lies-fonds, een fonds dat Lies Vink in Nederland heeft opgericht.

- Het studiefonds en de YRP hebben hun eigen sponsors

- Verder organiseert de werkgroep in België een jaarlijkse fuif en een sponsornamiddag en gaan de leden van de werkgroep spreken voor scholen en organisaties om op die manier steun te verwerven. Deze extra gelden gaan eveneens naar Shangrila Home of één van de bijprojecten zoals Gokharna pottenbakkerij.

- Al het geld dat de werkgroep ontvangt gaat integraal naar Shangrila Home en de andere projecten in Nepal. De werkingskosten van de werkgroep worden door hen zelf gedragen. Verder werkt iedereen rond het project als vrijwilliger.

- De werkgroep brengt eveneens driemaandelijks een nieuwsbrief uit die gratis naar alle sponsors en sympathisanten wordt gezonden en dat een belangrijk medium is om bestaande sponsors op de hoogte te houden en nieuwe sponsors aan te trekken

- Het blijft echter een maandelijkse strijd om middelen om dit langdurige project te blijven ondersteunen, vooral het YRP project is nog steeds op zoek naar meer financiële steun om de blijvende werking van dit geweldige initiatief te kunnen garanderen.