Bedrag (niet fiscaal aftrekbaar!) :

Shangrila Home vzw

SHANGRILA HOME vzw is een tehuis voor straatkinderen in Kathmandu, Nepal

Shangrila Home werd opgericht in 1995 door Inge Bracke en Paul Jacobs.  Inge is een Belgische vrouw die samen met haar Nepalese man leefde en werkte in Kathmandu. Ze begon met voedsel distributie voor straatkinderen en zocht al snel naar een veilg en warm onderkomen waar ze konden verblijven. Paul Jacobs zorgde voor de opstart van een fondsenwerving. Dit was het begin van SHANGRILA HOME voor straatkinderen, met als visie het bijdragen tot de rechten van kinderen op bescherming, gezondheidszorg en onderwijs.

Inmiddels is Shangrila Home een VZW die zowel in Belgie als in Nepal officieel geregistreerd is en via Nepalese partner ‘Kids Shangrila Home’ onder supervisie van Wim De Becker en Dinesh Bhandari, verschillende projecten heeft geimplementeerd voor minderbedeelde en kansarme kinderen. Zij bieden hen onderdak, eten, medische hulp en onderwijs aan met als missie hen te rehabiliteren en reïntegreren in de maatschappij.

Door het lange-termijn opvangtehuis, het korte-termijn Rehabilitatie Programma voor Jongeren (YRP), het nazorg programma voor bachelors studenten en het school-sponsoring programma wordt er op jaarbasis voor een gemiddelde van 200 begunstigden gezorgd.

 

Alle programma’s focussen zich op onderwijs, zij het lange-termijn of korte-termijn, academisch of beroeps, formeel of informeel. Er worden bijlessen, alfabetisatie klassen, computer klassen, naai-atelier, en bezigheids-therapie in de vorm van een pottenbakkerij gegeven, alsook carriere-counselling en psycho-sociale counselling. Elke begunstigde die zijn/haar programma afmaakt, zal het project verlaten met een job en een inkomen. Shangrila Home werkt samen met ander NGO’s om de vooropgestelde resultaten van de specifieke doelstellingen te behalen.

 

Wat deze kinderen meegemaakt hebben is moeilijk te verwoorden en te begrijpen: ze zijn verlaten, misbruikt, ontheemd...
Zij moeten hun rechten als kind terugkrijgen: een thuis, spelen, onderwijs, genegenheid, een toekomst.

HET SPREEKWOORD: “Het is maar een druppel op een hete plaat” willen wij volledig vergeten. 

 

Dit is een kleinschalig project maar iedereen in Nepal en de werkgroep in Belgie staan er volledig achter. Het is al meerdere keren bewezen dat zulke projecten veel meer kans op slagen hebben dan deze van grootschalige hulporganisaties die met hoge publiciteits– en administratiekosten werken.

Dit project steunt op de steun van een grote schare vrienden en sympathisanten die zich belangeloos inzetten. De werkgroep in Belgie brengt driemaandelijks een Nieuwsbrief uit met alle informatie over het SHANGRILA HOME. 
De kosten voor administratie en verzending worden volledig door de werkgroep gedragen, zodat alle sponsorgelden INTEGRAAL naar Nepal worden overgemaakt.